ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ยี่ห้อ DELL วงเงินงบประมาณ 7,051.30 บาท

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ยี่ห้อ DELL ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 7,051.30

ลงเมื่อวันที่ 23/07/2021

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่