ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรสาร0 2354 3206
อีเมล์-
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ