การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" ครั้งที่ 11 จ.ระยอง

วันที่เผยแพร่ : 11/12/2018 | เผยแพร่โดย :

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

มาเรียนรู้หลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อบัญชีขั้นต้นที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

โดย 2 วิทยากร ผู้คร่ำหวอดในวงการบัญชี
1. คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. คุณวชิระ บุณยเนตร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ