สัมมนา “การชี้แจงหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่ : 23/02/2021 | เผยแพร่โดย : trangsarit

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ

และเปิดการสัมมนา “การชี้แจงหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2564

เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องหลานหลวง โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ซึ่งมีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 47 ท่าน

โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

และให้บริการด้วยการอำนวยความสะดวก ดูแล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย

ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ