ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง ตรวจสุขภาพธุรกิจ เพิ่มทางเลือกพิชิตทางรอด (DIPROM Business Check up) วงเงินงบประมาณ 60,990.00 บาท

เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง ตรวจสุขภาพธุรกิจ เพิ่มทางเลือกพิชิตทางรอด (DIPROM Business Check up) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 60,990 บาท

ลงเมื่อวันที่ 23/07/2021

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่